ถูกตรวจสอบ
23 มิ.ย.

เช่าจาก
฿ 630,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 26,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
29.0% / ปี
ถูกตรวจสอบ
23 มิ.ย.

เช่าจาก
฿ 630,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 26,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
29.0% / ปี
Book Now
Thumb 79695
Thumb 79676
Thumb 79677
Thumb 79678
Thumb 79679
Thumb 79680
Thumb 79681
Thumb 79682
Thumb 79683
Thumb 79684
Thumb 79685
Thumb 79686
Thumb 79687
Thumb 79688
Thumb 79689
Thumb 79690
Thumb 79691
Thumb 79692
Thumb 79693
Thumb 79694
เวลาในจังหวัดภูเก็ต
03:20 AM
firedev