ถูกตรวจสอบ
25 มิ.ย.

เช่าจาก
฿ 315,000 — 630,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 18,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
21.0% / ปี
ถูกตรวจสอบ
25 มิ.ย.

เช่าจาก
฿ 315,000 — 630,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 18,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
21.0% / ปี
Book Now
Thumb 72923
Thumb 72906
Thumb 72907
Thumb 72908
Thumb 72909
Thumb 72910
Thumb 72911
Thumb 72912
Thumb 72913
Thumb 72914
Thumb 72915
Thumb 72916
Thumb 72918
Thumb 72919
Thumb 72920
Thumb 72922
Thumb 72924
Thumb 72925
Thumb 72926
Thumb 72927
Thumb 72928
Thumb 72929
Thumb 72930
Thumb 72931
Thumb 72932
Thumb 72933
Thumb 72934
Thumb 72935
Thumb 72936
Thumb 72937
เวลาในจังหวัดภูเก็ต
23:26 PM
firedev